VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË GJENETIKE TË VARIETETEVE TË HARDHISË SË KOSOVËS, BAZUAR NË MARKERË MALEKULARË DHE TË DHËNAVE TË TJERA AGRONOMIKE

 

 

Vlerësimi i shumëllojshmërisë gjenetike të varieteteve të hardhisë së Kosovës, bazuar në markerë malekularë dhe të dhënave të tjera agronomike