TRAFIKIMI NJERËZOR NË SHQIPËRI: PERCEPTIME DHE QËNDRIME MBI TRAFIKIMIN NJERËZOR, RAPORTI NDËRMJET SHOQËRISË, INSTITUCIONEVE DHE VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT

 

Tags

Related Posts

  • No Related Posts

About the author