SISTEMET E KONTROLLIT TË BRENDSHË DHE KONTABILITETI – ROLI I TYRE NË DREJTIMIN E NJËSIVE EKONOMIKE NË SHQIPËRI

 

Related Posts

  • No Related Posts

About the author