DISA METODA DHE KRAHASIME NË PROCESIN E VLERËSIMIT TË PARAMETRAVE TË DISA SHPËRNDARJEVE STATISTIKE

 

Related Posts

  • No Related Posts

About the author