SISTEMI I PËRKUJDESIT SOCIAL NË SHQIPËRI – VLERËSIMI I TIJ DHE PËRQASJA ME MODELET EUROPIANE (VLERËSIMI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA NDAJ VIKTIMAVE TË DHUNËS NË FAMILJE

 

Related Posts

  • No Related Posts

About the author