TEKNIKAT ARTISTIKE DHE MATERIALET E PËRDORURA NË REALIZIMIN E PIKTURAVE MURALE TË KISHAVE: SHËN MËRIA E SPILESË NË TRANOSHISHTË, SHËN MËRIA NË VLLAHOGORANXI NË KONTEKSTIN E LUGINËS DRINOS

 

Tags

Related Posts

  • No Related Posts

About the author