e-QEVERISJA DHE INTEROPERABILITETI I SISTEMEVE ELEKTRONIKE NË VENDET NË ZHVILLIM – RAST STUDIMOR INSTITUCIONET E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

Related Posts

  • No Related Posts

About the author